Äldreombud - en länk till större inflytande och bättre omsorg - Hallstahammars kommun

Språk
Äldreomsorg / Äldreombud

Äldreombud - en länk till större inflytande och bättre omsorg

Du kan vända dig till äldreombudet för att få råd, stöd och vägledning i frågor som berör din livssituation. Det kan till exempel vara att hjälpa dig i dina kontakter med olika myndigheter eller att framföra klagomål. Det kostar ingenting att vända sig till oss och du kan alltid vara anonym. Det går att få hjälp av äldreombuden på svenska eller finska.

Fyll i vår e-tjänst

Du kontaktar oss genom att klicka här och fylla i e-tjänsten. Vi kan kontakta dig via e-post eller så ringer vi upp dig.

Vill du ha hjälp på finska så klickar du här och fyller i kontaktformuläret

Det går även att komma i kontakt med äldreombuden via kommunens kundcenter 0220-240 02.

Äldreombudens finns till för dig 

Det kan ibland vara svårt för äldre och anhöriga att framföra synpunkter, önskemål och frågor som rör boende, hemtjänst och annan omsorg. Därför finns äldreombudet för dig som bor i kommunen. 

  • Vi ger råd, stöd och vägledning till dig och dina anhöriga, närstående och andra företrädare
  • Vi förmedlar kontakt och slussar vidare till rätt instans
  • Vi tar emot, framför och följer upp synpunkter, önskemål och klagomål
  • Vi ger stöd vid enskilda händelser
  • Vi uppmärksamma brister och föreslår förbättringar


Äldreombudet är en fristående och opartisk instans som omfattar både offentlig och privat driven verksamhet. Vi är dock inte en juridisk instans som prövar fattade beslut eller utövar tillsyn. Vi har självklart tystnadsplikt och får inte föra uppgifter vidare såvida du inte själv önskar det. 

Vanliga frågor som vi ofta får hjälpa till med: 

Vad menas med LSS och SoL?
- Förkortningar avser två vanligaste lagarna som ett biståndsbeslut grundas på. LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och SoL, Socialtjänstlagen.

Vad är ett biståndsbeslut?
- Det beslut som beskriver vad du ska få hjälp med, exempel på detta kan vara hjälp i hemmet (hemtjänst), städning och trygghetslarm.

Vad gör en biståndshandläggare?
- En biståndshandläggare ger råd och bistånd till olika typer av hjälp och service såsom hemtjänst, plats på äldreboende (särskilt boende), trygghetslarm m.m. Biståndet grundas på den utredning som görs innan beslut tas.

Se intervju med äldreombud