Anhörigstöd - Hallstahammars kommun

Språk
Äldreomsorg / Anhörigstöd

Anhörigstöd

Vi erbjuder stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Anhörigvårdare kan vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som ska underlätta livssituationen för dig som anhörig.

Råd och stöd

Till oss kan du vända dig med små eller stora frågor. Vi hjälper dig gärna i kontakten med olika myndigheter.

Anhörigstöd när du vårdar en nära äldre

Samtal

När livet förändras på grund av sjukdom eller olycka kan det vara skönt att ha någon att prata med, som lyssnar och förstår. Du kan få enskilt samtal eller hembesök, där både du och din partner/dina anhöriga deltar vid samtal med någon av oss utifrån det bekymmer du upplever just då.

Samtalsgrupper

När behov finns ordnar vi samtalsgrupper/cirklar för anhöriga. Det ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips från andra. Vi fikar och har trevligt tillsammans.

Guldkanten  

Guldkanten riktar sig till par som bor tillsammans, den ene sjuk och den andre vårdande anhörig. Några gånger om året träffas vi för trevlig samvaro och gemensam middag. Ibland ordnas underhållning.

Öppet Hus på onsdagar

Mellan kl.09.30-11.30 på Trädgårdsgatan 4. 1 tr. är anhöriglokalen öppen för dig som stödjer en närstående och har frågor om anhörigstöd eller bara vill prata om din situation. Anhörigsamordnare är på plats.

Onsdagsträff

För er par där den ena parten stödjer sin närstående. Kom ensam eller tillsammans till vår lokal på Trädgårdsgatan 4. 1 tr. Vi fikar och har en trevlig stund tillsammans. Behöver du uträtta ärenden eller vila en stund kan din närstående vara kvar hos oss. Öppet kl. 13.00 -15.30.

Fredagar

På fredagar mellan kl.09.00-11.30 har vi aktiviteter för kropp och själ tillsammans med Seniorglädje på Seniorfyran. Det kan vara alltifrån ansiktsmassage och nagelmålning till balansövningar och kortspel. Fika finns till självkostnadspris. Kom ensam eller tillsammans med din närstående.

Utflykter och resor

Vi anordnar kortare resor och utflykter.

Inspirationsdagar

Som anhörigvårdare är du välkommen att delta i våra inspirationsdagar som anordnas i samarbete med Svenska kyrkan vår och höst.

Taktil stimulering

Taktil stimulering är en medveten och strukturerad beröring som gör att hormonet Oxytocin frigörs och vi blir avslappnade. Om du önskar få taktil stimulering, hör av dig till anhörigsamordnaren.

Avlösning

Om du inte kan lämna din närstående ensam och behöver ta dig ut för att t.ex. uträtta ärenden, besöka läkare eller bara vila upp dig en stund kan du beviljas avlösning i hemmet. Avlösning kan är kostnadsfritt 10 timmar/månad, efter detta tas en avgift ut. För mer information ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor angående anhörigstöd går det bra att kontakta våra anhörigsamordnare.
 

Vi erbjuder stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Anhörigvårdare kan vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person.

Anhörigstöd är en förebyggande verksamhet som ska underlätta livssituationen för dig som anhörig.

Råd och stöd

Till oss kan du vända dig med små eller stora frågor. Vi hjälper dig gärna i kontakten med olika myndigheter.

Anhörigstöd när du vårdar en nära äldre

 

Samtal

När livet förändras på grund av sjukdom eller olycka kan det vara skönt att ha någon att prata med, som lyssnar och förstår. Du kan få enskilt samtal eller hembesök, där både du och din partner/dina anhöriga deltar vid samtal med någon av oss utifrån det bekymmer du upplever just då.

Samtalsgrupper

När behov finns ordnar vi samtalsgrupper/cirklar för anhöriga. Det ger dig möjlighet till erfarenhetsutbyte och tips från andra. Vi fikar och har trevligt tillsammans.

Guldkanten  

Guldkanten riktar sig till par som bor tillsammans, den ene sjuk och den andre vårdande anhörig. Några gånger om året träffas vi för trevlig samvaro och gemensam middag. Ibland ordnas underhållning.

Öppet Hus

Onsdagar kl. 13.00-16.00 är det Öppet Hus iAnhörigstöds lokal i Eldsbodahuset (ingång Ungdomens Hus). Där kan du prata, fika och träffa andra som är i liknande situation.

Fredagsträff

För er par där den ena parten stödjer sin närstående. Kom ensam eller tillsammans till vår lokal i Eldsbodahuset. Vi fikar, spelar spel, pusslar och har det trevligt. Behöver du uträtta ärenden eller vila en stund kan din närstående vara kvar hos oss. Öppet kl. 13.00 -15.30.

Utflykter och resor

Vi anordnar kortare resor och utflykter.

Inspirationsdagar

Som anhörigvårdare är du välkommen att delta i våra inspirationsdagar som anordnas i samarbete med Svenska kyrkan vår och höst.

Taktil stimulering

Taktil stimulering är en medveten och strukturerad beröring som gör att hormonet Oxytocin frigörs och vi blir avslappnade. Om du önskar få taktil stimulering, hör av dig till anhörigsamordnaren.

Avlösning

Om du inte kan lämna din närstående ensam och behöver ta dig ut för att t.ex. uträtta ärenden, besöka läkare eller bara vila upp dig en stund kan du beviljas avlösning i hemmet. Avlösning kan är kostnadsfritt 10 timmar/månad, efter detta tas en avgift ut. För mer information ta kontakt med kommunens biståndshandläggare.

Har du frågor angående anhörigstöd går det bra att kontakta våra anhörigsamordnare.