Demenssjuksköterska - Hallstahammars kommun

Språk
Äldreomsorg / Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterska

Målet med demenssjuksköterskans arbete är att tillsammans med närstående och personal göra det så bra som möjligt för den som har en demenssjukdom och för dennes anhöriga.

Detta sker via handledning till och utbildning av personal på kommunens boenden och i hemtjänsten. Demenssjuksköterskan samarbetar även i enskilda fall med kommunens biståndshandläggare.

Information i ett tidigt skede

Det är också viktigt med information till anhöriga om demenssjukdomen och om hur man kan förstå och bemöta personen som drabbats. Detta är viktigt i ett tidigt skede i sjukdomsförloppet och därför ingår en viss uppsökande verksamhet i demenssjuksköterskans arbete.