Kurator - Hallstahammars kommun

Språk
Äldreomsorg / Kurator

Kurator

Vår kurator erbjuder samtal i svåra skeenden i livet. Samtalet kan vara enskilt, för par eller för hela familjen.

En av kuratorns viktigaste arbetsuppgifter är att hjälpa till att berätta för dig om vilken hjälp du kan få som äldre i Hallstahammars kommun. Det kan röra enkla vardagsfrågor, hur du mår eller om vilken hjälp du kan få av samhället. Känner du oro över något, till exempel din ekonomi eller ditt boende, kan du också få stöd och hjälp av äldreomsorgens kurator. Vi kan till exempel hjälpa dig att fylla i blanketter till olika myndigheter.

Det spelar ingen roll om du bor på egen hand eller i något av kommunens äldreboenden. Vi hjälper dig. Är du anhörig till någon som är svårt sjuk kan du också få hjälp och stöd av oss. Det kan till exempel gälla stödsamtal och goda råd om du är anhörig till någon som har en demenssjukdom. Kuratorn ingår i kommunens demensteam. Det kan även gälla andra sjukdomstillstånd hos en anhörig som gör det svårt att hantera vardagen.

Du kan kontakta kuratorn varje vardag kl. 7.30 – 16.00