Uppsökande verksamhet - Hallstahammars kommun

Språk
Äldreomsorg / Uppsökande verksa...

Uppsökande verksamhet

Många känner inte till vilka tjänster som finns när det gäller stöd i vardagen och utbud av olika aktiviteter. Därför bjuder vi på ett hembesök där du får veta mer om vad kommun, landsting och övriga samhället har att erbjuda. Du får även information om hur du kan bibehålla eller förbättra din hälsa och livskvalitet genom hälsans fyra grundpelare: fysisk aktivitet, bra matvanor, social samvaro och meningsfullhet. Du får även tips och råd på hur du kan undvika att falla och skada dig.

Nya tider och ny omsorg

Ungefär en fjärdedel av Hallstahammars kommuns medborgare är över 65 år gamla och kommunen har ett särskilt ansvar för att ge god service till dig som blivit lite äldre. Människor idag håller sig pigga allt längre upp i åldrarna och det finns en stor grupp aktiva seniorer i vår kommun. Eftersom människor är piggare längre har servicen och omsorgen anpassats för att möta dagens behov.

Många människor lever med bilden av den kommunala äldreomsorgen så som den såg ut på 1900-talet med långvård och äldreboenden dit man flyttade in för att bo de sista 10-20 åren av sitt liv. Den bilden stämmer inte längre. Idag är vår service inriktad på att du ska kunna bo kvar i ditt hem med en hög livskvalitet helst hela livet ut. Därför erbjuds en mängd tjänster som ska göra livet lättare och roligare för dig, från praktiska saker som anpassning av ditt hem till sociala aktiviteter som våra mötesplatser och resturanger.

Vi vill veta hur du har det

Det är viktigt att möta de behov som finns hos våra medborgare. Därför vill vi gärna presentera vad vi erbjuder och att utveckla vår service för framtiden.

Vill du  att vi kommer hem till dig så är du välkommen att boka en tid

Om det är något du undrar över eller vill boka tid så kan du ringa direkt till oss. Telefonnummer finns här nedan. Alla som fyllt 75 år erbjuds hembesök. 

Uppsökande hembesök kan även erbjudas på finska.