Boende - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Boende

Boende

Vi har ett antal vård- och omsorgsboenden där äldre personer eller personer med funktionsnedsättning kan få en plats.

Behoven styr

Det finns boendeformer med olika miljöer och olika inriktning av vård och omsorg. På så sätt kan du erbjudas ett väl anpassat boende. Behovet av särskilt boende utreds av en handläggare och det är behovet som styr.