Språk
Stöd och omsorg / Bostadsanpassning

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning eller lever ihop med en person som har en funktionsnedsättning har möjlighet att få bostadsanpassningsbidrag för åtgärder i och i anslutning till bostaden. Bostadsanpassningen ska underlätta och ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag kan göras genom att fylla i blanketten nedan.

Vad är bostadsanpassningsbidrag?

Har du en bestående eller långvarig funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, då kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag. Med hjälp av bidraget kan du göra anpassningar i eller utanför bostaden som är nödvändig för att du ska kunna bo kvar och fungera i ditt dagliga liv.

Bostadsanpassningsbidraget finns bland annat för att du ska kunna:

  • Komma in och ut ur din bostad
  • Förflytta dig inom bostaden
  • Laga mat
  • Sköta din hygien

Exempel på vanliga bostadsanpassningar är:

  • Stödhandtag
  • Trösklar
  • Spisvakt
  • Ramp
  • Anordna duschmöjlighet

Du kan ansöka om bostadsanpassning direkt via vår e-tjänst

Villkor för bidrag

Det finns många villkor som ska vara uppfyllda för att få bostadsanpassningsbidrag.

Kopplingen mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna ska vara så stark att åtgärderna kan bedömmas som nödvändiga med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Bidrag lämnas endast för anpassningar som är fasta installationer i din permanentbostad.

Bidrag ges inte om åtgärden behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel normalt bostadsunderhåll eller att åtgärda byggnadstekniska brister.

Du kan läsa mer om villkor för bostadsanpassning på Boverkets hemsida.

Hur går det till att söka bostadsanpassningsbidrag?

Det första du behöver göra är att kontakta en arbetsterapeut. De kan intyga och styrka behovet för en anpassning. Hjälpmedel ska ha prövats av dig och din arbetsterapeut. Om hjälpmedlet inte fungerar kan du fylla i ansökningsblanketten nedan och skicka in den tillsammans med intyget du fått av din arbetsterapeut eller läkare till oss på bygg- och miljöförvaltningen.

Tänk på att du som får bidrag är avtalspart med den som utför anpassningen. Det gäller även i de fall då det är Hallstahammars kommun som sluter avtal med stöd av fullmakt.

Återställningsbidrag

Här kan du som hyr ut bostäder hitta information om återställningsbidrag samt ansökningsblankett för återställningsbidrag.

Har du frågor eller vill få ytterligare information kan du kontakta handläggaren för bostadsanpassningsbidrag. Kontaktinformation hittar du nedan.