Demens - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Demens

Demens

Demens är ett samlingsnamn på en rad olika symptom som orsakas av hjärnskador. Sjukdomen går inte att bota men vi gör allt vi kan för att ge både dig som drabbats och dig som är anhörig det bästa möjliga stödet - från rådgivning till avlastning.

Demens är en sjukdom som smyger sig på och drabbar väldigt individuellt. Sjukdomen kan påverka personlighetsdrag, humör, minne, förmågan att orientera sig, språk, tidsuppfattning och mycket mer. Ofta reagerar man när en anhörig glömmer hur man gör vardagliga saker som att svara i telefonen eller att sätta på sig jackan.

När en person har svårigheter att planera och organisera sitt dagliga liv kan demensteamets kunskaper komma att behövas. Vi finns som ett stöd för dig och din närstående och vårt mål är att bidra till en ökad livskvalité genom kunskap råd och stöd.

Avlastning

Vårt arbete är både att ge den demenssjuke en stimulerande vardag och att ge dig som anhörig avlastning i vardagen:

  • Dagvård – till vår dagvård Misteln kommer man på förmiddagen och åker hem på eftermiddagen. Fika, lunch och meningsfulla aktiviteter
  • Växelvård - den demenssjuke får bo på avdelning en vecka i taget
  • Gruppboende – när den demenssjuke blivit för sjuk för att klara att bo hemma
  • Avlösarservice – i det fallet den demenssjuke inte kan eller vill lämna hemmet kommer vår personal hem till er så att du som anhörig kan göra saker utanför hemmet
  • Demensteamet har en uppsökande verksamhet och kan ge information om demenssjukdomar samt råd vid bemötande och eller enskilda samtal.

 

Stöd till både drabbade och anhöriga

När någon drabbas av en demenssjukdom är det inte bara svårt för den drabbade utan också för anhöriga. Om du som anhörig vill ha råd och stöd kring demenssjukdom kan du kontakta demensteamet. Du kan också vända dig till vår anhörigstödjare på Hästhoven. Mer information om anhörigstöd hittar här.

Vårt team finns med hela resan

För att kunna ge er bästa möjliga stöd arbetar vi i ett speciellt demensteam bestående av två Silviasystrar, demenssjuksköterska, kurator och anhörigstödjare. Tack vare vår breda sammansättning har vi de bästa förutsättningarna att ge er det stöd ni behöver under hela sjukdomsresan.

Demenssjuksköterska
Birgitta Lithén-Sjöström, 0220-240 95
birgitta.lithen-sjostrom@hallstahammar.se

Silviasyster
Katarine Korb Pettersson, 0220-244 56
katarine.korb-pettersson@hallstahammar.se

Silviasyster
Katarina Rahm, 0220-248 56
katarina.rahm@hallstahammar.se

Kurator
Monica Linde-Westberg, 0220-244 53
monica.linde@hallstahammar.se

Anhörigstödjare
Eva Hallin, 0220-247 09
eva.hallin@hallstahammar.se