Dödsfall och begravning - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Dödsfall och begr...

Dödsfall och begravning

När en person avlider ska en bouppteckning göras. I vissa fall kan en dödsboanmälan ersätta en bouppteckning.

Bouppteckning/dödsboanmälan

Socialtjänsten kan göra en dödsboanmälan om den avlidnes totala tillgångar inte räcker till mer än begravningskostnaden och kostnader för att avsluta dödsboet. En förutsättning är också att den avlidne inte har någon fast egendom.

Dödsboets tillgångar ska i första hand användas till att betala begravningskostnaden. Betala därför inga andra räkningar eller skulder innan kontakt tagits med socialtjänsten. Kontakta istället de som har fordringar och begär anstånd med betalningar. Det är också viktigt att stoppa eventuellt autogiro. Om en dödsboanmälan blir aktuell avskrivs alla skulder.

En bouppteckning ska göras om det finns mer tillgångar i dödsboet än vad som täcker begravningskostnaden eller om den avlidne har fast egendom. Det är tillgångarna på dödsdagen som räknas.

Begravningsbyrå eller banken kan hjälpa till med att upprätta en bouppteckning. Begravningskostnaden är en prioriterad utgift. Räkningar/skulder för den avlidne ska inte betalas innan begravningskostnaden är betald.

Begravningshjälp

Om en avlidens dödsbo inte har tillgångar som räcker till en begravning, kan dödsboet genom delägarna söka ekonomiskt bistånd till begravningskostnaden. Alla dödsboets tillgångar och inkomster ska redovisas.

Begravningsombud

Länsstyrelsen kontrollerar att personer som inte är medlem i Svenska kyrkan också kan begravas på ett värdigt sätt. För detta utser Länsstyrelsen ett begravningsombud i varje kommun.

Läs mer om hur det fungerar på Länsstyrelsen Västmanlands webbplats

Borgerlig begravning

Borgerlig begravning är ett alternativ till en religiös begravning. Det finns inga speciella krav på hur en sådan begravningsakt ska utformas. Du som anhörig har frihet att välja tex musik och förrättare. I begravningsavgiften som alla bokförda i Sverige betalar, ingår tilldelad lokal för ceremonin, kremering och gravplats, precis som vid en begravning i kyrkan. Väljer du en annan plats för ceremonin än den tilldelade, innebär det oftast en extra kostnad. 

Alla kan ha en borgerlig begravning. Du kan vara medlem i Svenska kyrkan eller något annat samfund, men kan ändå välja att begravas borgerligt, alla har rätt till det om så önskas. Du kan också välja hur du vill gravsättas.