Fonder och stipendier - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Fonder och stipen...

Fonder och stipendier

Det finns fonder och stipendier du kan söka genom Hallstahammars kommun. Sista ansökningsdag 31 augusti varje år.

Emma Hedmans stiftelse

Emma Hedmans stiftelse vänder sig till en eller flera ensamstående kvinnor som är folkbokförda i Hallstahammars kommun. Ansökan till Emma Hedmans stiftelse

Sundelinska donationsfonden

Fonden riktar sig till studerande på eftergymnasial utbildning som under tiden för sina gymnasiestudier varit folkbokförd i Hallstahammars och Bergs församling. Ansökan Sundelinska donationsfonden

Integrationsstipendium

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Hallstahammars kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 5000 kronor för en enskild och 10 000 kr för en förening samt ett diplom. Mer information om Integrationsstipendiet.

Vid utdelning

Om det blir någon utdelning bestäms av socialnämndens respektive barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott.