Språk
Fonder och stipen... / Integrationsstipe...

Integrationsstipendium

För att uppmuntra insatser som främjar arbete för ökad integration har Hallstahammars kommun instiftat ett integrationspris. Priset utgörs av 5000 kronor för en enskild och 10 000 kr för en förening samt ett diplom.

Integrationsstipendiet delas ut till en person, organisation eller förening som gjort en insats för ökad integration i kommunen. Insatsen ska främja samarbetet och bidra till möten mellan människor med olika etnisk bakgrund. Med priset vill vi lyfta fram och belöna förebilder och goda exempel i arbetet för en integrerad kommun där alla har lika möjligheter.

Kriterier för stipendiet

  • Insatsen främjar samarbete, bidrar till möte och kontakt mellan människor med olika etnisk bakgrund
  • Insatsen tar fasta på resurser och möjligheter och baseras inte enbart på avståndstagande på rasism och diskriminering
  • Insatsen engagerar fler medborgare att bli aktiva och delaktiga i samhällsfrågor
  • Insatsen ska ha gett ökad kunskap, positiv effekt och synbara resultat i Hallstahammars kommun
  • Den enskilde pristagaren ska vara bosatt i Hallstahammars kommun.
  • Föreningen eller organisationen ska ha sitt säte i Hallstahammars kommun.

 

Utdelning av stipendiet

Stipendiet består av 5000 kr för en enskild person och 10 000 kr för en förening eller organisation och ett diplom. Pristagare utses av Socialnämndens arbetsutskott och delas ut i samband med ett evenemang som arbetsutskottet bestämmer. Vinnare kommer att annonseras i VLT och på kommunens hemsida.

Hur föreslår jag en pristagare?

Alla som är bosatta i Hallstahammars kommun och föreningar och organisationer verksamma i kommunen kan lämna förslag till pristagare. Skriv en kort motivering varför hen eller de ska få stipendiet.  Skicka in förslag på stipendietagare till Hallstahammars kommun antingen via vår e-tjänst  eller som brev till Hallstahammars kommun 734 80 Hallstahammar, märk kuvertet Integrationsstipendium. Kommunen förbehåller sig dock rätten att premiera en insats som kommit till kommunens kännedom även på annat sätt. Likaså förbehåller kommunen sig rätten att avstå från att dela ut pris ett år.

Skicka in ditt bidrag senast 31 december 2018

Länk till e-tjänsten

I din nominering vill vi ha

Namn på den/de du nominerar
Adress till den/dem
Motivering med högst 100 ord
Ditt namn
Din adress
Ditt telefonnummer (om vi skulle behöva ytterligare information)

Frågor?

Har du frågor om Hallstahammars kommun integrationsstipendium, kontakta vår projektledare Jari Heikkinen telefonnummer 0220-242 40.