God man, förvaltare och förmyndare - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / God man, förvalta...

God man, förvaltare och förmyndare

En god man eller förvaltare sköter ofta en annan persons hela ekonomi. Här kan du läsa om vad det betyder att ha en god man eller förvaltare och vilken hjälp du kan få av dem. 

När du har fått en god man har du kvar din rättshandlingsförmåga. Den gode mannen agerar som ett ombud för dig och ska så långt som det är möjligt komma överens med dig. Gode mannen kan hjälpa dig med din ekonomi eller andra saker som kan kännas svåra. Det som behövs för att du ska få  en god man är att du behöver den här hjälpen  på grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande. Gode mannen hjälper dig att bevaka din rätt, förvalta din egendom eller sörja för dig som person. Gode mannen har en redovisningsplikt mot överförmyndarnämnden.

Frivilligt

Godmanskap är frivilligt och förutsätter att du vill ha en god man. Du måste alltså själv samtycka till god man. Om du inte kan samtycka på grund av något sjukdomstillstånd måste behovet styrkas med läkarintyg. Ibland kan ditt hjälpbehov tillgodoses på annat sätt än genom god man, till exempel genom fullmakt eller någon anhörig eller genom samhällets stöd- och hjälpinsatser i övrigt.

Förvaltare

Om ett godmanskap inte räcker för att du ska klara av svårigheter i livet, om du på grund av funktionsnedsättning eller missbruk inte klarar av din ekonomi då kan en förvaltare behövas. Förvaltarskapet innebär att förvaltaren tar över i alla beslut som rör dig personligen och att förvaltaren sköter din ekonomi så att du inte riskerar att till exempel bli av med din lägenhet. Förvaltaren har också en redovisningsplikt mot överförmyndarnämnden.