Språk
God man, förvalta... / Att arbeta som go...

Vill du arbeta som god man, förvaltare eller förmyndare?

Behovet av personer som kan arbeta som gode män, förvaltare och förmyndare är stort. Vi vill därför rekrytera nya, lämpliga och intresserade personer.

Innan uppdraget ges till en ny person begär överförmyndarnämnden ett lämplighetsbevis och undersöker om personen finns i kronofogdens register. Vi försöker också hitta personer som passar för och kan klara det specifika uppdraget.

Är du intresserad av något av dessa uppdrag? vill du göra en viktig insats för samhället och en medmänniska? Hör av dig till oss för mer information.