Språk
God man, förvalta... / Förmyndare

Förmyndare

En förmyndare är en person som företräder en underårig (barn under 18 år) i frågor som gäller barnets egendom och rättsliga beslut.

Normalt är föräldrarna tillsammans barnets förmyndare. Förmyndarna har redovisningsplikt för barnets tillgångar till överförmyndarnämnden när de överstiger åtta prisbasbelopp (som för närvarande är 308 800 kronor).

Förmyndarna ska varje år avge en årsräkning till överförmyndarnämnden där de redovisar för sin förvaltning av barnets tillgångar.