Stöd till personer med funktionsnedsättning - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Stöd till persone...

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Har du en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan vi hjälpa dig på flera sätt. Vi kan erbjuda dig färdtjänst, hjälp i vardagen, råd och stöd, bostadsanpassning, daglig verksamhet och mycket annat. Kontakta oss för att få reda på mer om vilket stöd du kan få.

Att leva med en funktionsnedsättning kan ge svårigheter i det dagliga livet. Hallstahammars kommun har som mål att alla, oberoende av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning, ska kunna leva ett självständigt liv med möjlighet att delta i och påverka samhällslivet.

Kommunen erbjuder funktionsnedsatta olika tjänster och insatser. Det kan till exempel gälla möjligheten till ett anpassat boende, arbete eller annan sysselsättning samt fritidsaktiviteter tillsammans med andra.

Hitta rätt direkt:

Anhörigstöd
Avlösarservice
Boende för personer med funktionsnedsättning
Bostadsanpassning
Kontaktperson
Korttidsboende
Ledsagare
Parkeringstillstånd
Personlig assistans
Personligt ombud
Ledsagare
Träffpunkten