För dig som är LSS-berättigad - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd till persone... / För dig som är LS...

För dig som är LSS-berättigad

Stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Lagen säger att vissa personer med funktionsnedsättning ska kunna få hjälp så att de kan leva som andra.

LSS gäller tillsammans med andra lagar

Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionsnedsättning. Socialtjänstlagen (SOL) är en av de lagarna. Men vissa personer med funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS. LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad de andra lagarna gör.

Dessa personer kan få hjälp av LSS:

Personer med utvecklingsstörning kan få hjälp. Personer med autism kan få hjälp. Vuxna som fått en hjärnskada efter en olycka eller en sjukdom kan få hjälp. Personer som kommer att ha stora funktionsnedsättningar under en lång tid kan få hjälp.

LSS- handläggare

Alla som får hjälp enlig LSS har en LSS-handläggare. Handläggaren arbetar på kommunen och ser till att man får den hjälp man behöver och har rätt till.

Individuell plan

Den som får hjälp enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan. Det är en plan bara för den personen. I planen skrivs vilken hjälp som man behöver och önskar. Man bestämmer själv om man vill ha hjälp eller inte vill ha hjälp.

1.RÅD OCH STÖD

Vid Landstinget Habiliteringscentrum 0221-26355 kan du få råd och stöd av sjukgymnaster, logopeder, dietister, kuratorer, psykologer eller arbetsterapeuter. Man kan behöva hjälp av experter som vet hur det är att leva med funktionsnedsättning. Experterna kan tala om vilken behandling eller träning som är bäst. Men behandling ingår inte i hjälpen. Experterna kan ge råd och stöd till familjen och till personalen.

2. PERSONLIG ASSISTENT

En del människor har en funktionsnedsättning som gör att de inte själva kan klä på sig, äta eller tvätta sig. De måste ha hjälp av någon annan. De kan också behöva stöd med att prata med andra människor. Då kan en personlig assistent hjälpa till. Man bestämmer själv vem som ska ge hjälpen, till exempel kommunen, kooperativ eller annat företag. För att få personlig assistent måste ansökan lämnas in innan man fyller 65 år. Försäkringskassan bestämmer om personlig assistent om behovet överstiger 20 timmar/vecka.

3. LEDSAGARSERVICE

En ledsagare är en person som går med dit man ska, till exempel på bio, träffa vänner eller till affärer. Personen kanske visar vägen eller bara är ett stöd.

4. KONTAKTPERSON

En kontaktperson ska vara som en vän som man kan göra fritidsaktiviteter tillsammans med.

5. AVLÖSARSERVICE

Det betyder att en person kommer hem och hjälper till eller följer med på någon aktivitet utanför hemmet ibland när föräldrar inte har tid att göra det.

6. KORTTIDSVISTELSE UTANFÖR HEMMET

Barn och tonåringar kan behöva komma hemifrån ibland. Då kan de få bo på ett korttidshem eller hos en annan familj. De kan också ibland få åka på läger.

7. KORTTIDSTILLSYN FÖR UNGDOM ÖVER 12 ÅR

Om man är äldre än 12 år och inte kan vara ensam hemma har man rätt att få hjälp och något att göra innan skolan börjar och när skoldagen är slut. Man får också hjälp under lovdagar, studiedagar och sommarlov om föräldrar måste arbeta då.

8. BOSTAD FÖR VUXNA

Det finns olika slags bostäder för vuxna.

 1. Man kan bo i en egen lägenhet. Då kan man få bygga om så att den passar.
 2. Man kan bo i en servicebostad. Då får man hjälp av personal ibland.
 3. Man kan bo i en gruppbostad. Personalen ska kunna hjälpa till hela dagen. I en gruppbostad finns det personal även på natten.

 

9. DAGLIG VERKSAMHET

Om man inte har något arbete och inte deltar i någon utbildning har man rätt till daglig verksamhet. Där göra man saker som är anpassat för den som har sysselsättning där.

BOENDESTÖD ENLIGT SOL 4:1

Man kan få stöd i hemmet och utanför hemmet med enklare sysslor. Man planerar och gör sysslorna tillsammans med en personal.

Vad kostar det att få hjälp?

Hjälpen man får från LSS-verksamheten är gratis.

Hur söker du hjälp?

Om man behöver hjälp måste man själv, förälder eller god man/ förvaltare ansöka om detta hos en LSS-handläggare i kommunen.

Så här klagar du:

Om man inte fått den hjälp man vill ha kan man klaga hos förvaltningsrätten. LSS-handläggaren kan hjälpa till att klaga hos förvaltningsrätten.

Vi har ansvar för följande insatser

 • personlig assistans upp till 20 timmar per vecka samt tillfällig utökning
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice
 • korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • korttidstillsyn (fritidsverksamhet) för skolungdom över 12 år
 • boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • boende med service eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet
 • boendestöd