Språk
Stöd till persone... / Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett funktionshinder som medför att du har betydande svårighet att förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd hos kommunen.

 

Vem kan få ett parkeingstillstånd?

Du som har ett funktionshinder som medför att du har betydande svårighet att förflytta dig kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.  

Hallstahammars kommun gör en bedömning av varje enskilt fall. Bedömningen utgår från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

  • Parkeringstillståndet är giltigt i högst fem år.
  • Om du vill förnya parkeringstillståndet skickar du en ny ansökan. Kommunen gör då en ny prövning. Tidigare innehav av tillståndet innebär inte att din nya ansökan automatiskt beviljas.
  • Borttappat kort måste först anmälas till polisen innan ett nytt parkeringstillstånd kan utfärdas.

 

Ansökan

Du kan välja på tre sätt att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad.

1. Du kan ansöka via vår E-tjänst. Ansökan hittar du under Trafik och Teknik.

2. Du kan ladda ner ansökan och blanketten för läkarintyg direkt till din dator och skriva ut själv. Blanketterna hittar du längst ner till höger på sidan.

3. Du kan kontakta Kundtjänst så får du blanketterna skickade hem till dig.

.