Hälso- och sjukvård i Hallstahammars kommun - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Hälso- och sjukvård

Hälso- och sjukvård i Hallstahammars kommun

Kommunen har ansvaret för hälso- och sjukvård och rehabilitering i särskilt boende, korttidsboende och dagverksamheter. Sedan 2012 ansvarar kommunen också för hemsjukvård.

Hemsjukvård

Vuxna från 18 år, som på grund av sin ohälsa inte kan ta sig till vårdcentralen på egen hand kan ha rätt till sjukvård i hemmet, hemsjukvård. Vårdcentralen förmedlar kontakt till hemsjukvården.
Ansvaret innebär att det finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster anställda av kommunen. Sjukvårdspersonalen samarbetar med landstingets familjeläkare som också gör hembesök vid behov.

Verksamhetschef

Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårdsverksamheten organiseras så att den tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet i vården och är kostnadseffektiv.