Är du i behov av hjälp hemma? - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Hjälp i hemmet

Är du i behov av hjälp hemma?

Vi erbjuder dig olika former av stöd och service för hjälp i hemmet, bland annat hemtjänst, fixartjänst och snabbtjänst.

Vi vill ge dig förutsättningar att leva och bo självständigt. Vi vill erbjuda en aktiv och meningsfull tillvaro tillsammans med andra. Till vänster i menyn hittar du mer information kring det stöd vi kan ge dig i din vardag.