Individ- och familjeomsorgen - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Individ- och fami...

Individ- och familjeomsorgen

Till oss på Individ- och familjeomsorgen kan du vända dig om du har frågor som rör bland annat:

  • familjen
  • sociala frågor
  • försörjningsstöd, privatekonomi
  • barn och unga som har problem eller om du är ung själv och behöver hjälp och stöd
  • att vara ny i Sverige
  • hjälp att komma i kontakt med socialjouren