Språk
Individ- och fami... / Försörjningsstöd ...

Försörjningsstöd och privatekonomi

Kommunen kan bistå med råd och hjälp på olika sätt  i ekonomiska frågor.

Behöver du en förvaltare, god man, budgetrådgivning eller skuldsanering kan vi hjälpa dig.

Behöver du ekonomiskt bistånd som är tänkt som samhällets yttersta skyddsnät för dig som enskild person och familjer med tillfälliga ekonomiska problem ska du också vända dig till kommunen. Behovet av bistånd prövas individuellt utifrån din eller er livssituation.

Hitta rätt direkt:

Budgetrådgivning och skuldsanering
Försörjningsstöd
God man eller förvaltare