Språk
Individ- och fami... / Familj, barn och ...

Familj, barn och ungdom

Individ- och familjeomsorgen har ett särskilt ansvar för barns och ungdomars uppväxtvillkor. Det omfattar alla barn mellan 0-18 år och i vissa fall ungdomar upp till 20 år.

Både barn och föräldrar kan få stöd och skydd i olika situationer. Till barn- och ungdomsgruppen kan du vända dig med alla ansökningar och anmälningar rörande barn och ungdomar. Du kan också vända dig dit om du har några frågor eller funderingar, utan att bli registrerad i socialregistret. Ni som familj kan få hjälp både gemensamt och individuellt.

Du kan också vända dig direkt till Familjecentrum för råd och stöd.

Efter kontorstid kan du vända dig till Socialjouren eller Polisen.

Hallstahammars kommun samarbetar med familjerådgivningen i Västerås stad.

Inför skolavslutningen

Barn- och ungdomsgruppen samarbetar med Tänk Om inför skolavslutningen. Läs mer om projektet här.