Språk
Individ- och fami... / Ny i Sverige

Ny i Sverige

Kommunens flyktingmottagning har som uppdrag att utföra ett antal praktiska uppgifter i samband med den nyanländes bosättning i kommunen. Syftet är att underlätta individens integration och delaktighet mot självförsörjning. Arbetsförmedlingen ansvarar för själva flyktingmottagandet. De ansvarar för att alla nyanlända vuxna får en etableringsplan samt etableringsersättning under de första två åren i Sverige.

Kommunens uppgifter är bland annat:

  • Inskrivning av barn och ungdomar i skolan
  • Inskrivning av vuxna på Sfi, svenska för invandrare
  • Initiera hälsoundersökning som utförs av Asyl- och integrationshälsan
  • Erbjuda samhällsorientering på modersmål


Våra samarbetspartner är:

  • Arbetsförmedlingen
  • Skolan
  • Migrationsverket
  • Länsstyrelsen
  • Asyl- och integrationshälsan

Huvudansvaret för vuxnas etablering under de två första åren ligger hos Arbetsförmedlingen.