Språk
Individ- och fami... / Sysselsättning

Sysselsättning

Vi hjälper dig med sysselsättning om du är arbetslös eller i behov av arbetsrehabilitering. Behöver du information om sysselsättning för dig som har en utvecklingsstörning eller autism (eller autismliknande tillstånd) i form av daglig verksamhet kan du också vända dig till oss.