Språk
Individ- och fami... / Missbruk och bero...

Missbruk och beroende

Missbruk eller beroende är ett problem som inte bara drabbar den missbrukandes hälsa. Det kan även skapa förödande konsekvenser för familjen, arbetet, skolan, ekonomin och livet i sin helhet.

 Att dricka alkohol kan vara ett sätt att testa hur det är att vara vuxen. En del tonåringar lockas mer än andra av att vara vuxna. En del ungdomar experimenterar genom att blanda alkohol med olika sorters läkemedel. De tror att de blir snabbare berusade om de stoppar i sig några huvudvärkstabletter till spriten.

Det har också blivit vanligt att blanda alkohol med narkotiska läkemedel som lugnande medel och sömntabletter, främst Rohypnol. Det är både farligt och kan vara en inkörsport till ett missbruk. Men om man bortser från partydroger som ecstasy, är vägen till missbruk av droger oftast ganska lång och kantas i de allra flesta fall av andra typer av problem, till exempel ångest eller depression.

Några tecken på missbruksproblem kan vara om ett barn eller ungdom:

  • skolkar mycket, får sänkta betyg och ofta är väldigt trött
  • ljuger eller får kraftiga humörsvängningar och blir aggressivt
  • luktar konstigt och har ovanliga märken på kroppen
  • blir väldigt kropps- och träningsfixerade (vid missbruk av till exempel anabola steroider)


Källa: Vårdguiden

Hit kan du vända dig

Ta kontakt med barn och ungdomsgruppen vid individ och familjeomsorgen för konsultation eller för att göra en anmälan på telefon 0220-243 46

Familjecentrum arbetar med ungdomar som har problem med alkohol och/eller droger. Ring Familjelinjen 0220-241 15.