Språk
Jobbcentrum / Hjälp en invandra...

Hjälp en invandrad att lära sig svenska

Välkommen på Språkcafé onsdagar klockan 13.00-14.30 på Jobbcentrum på Industrigatan 1C, plan 3. Vi har öppet på onsdagar.

För att komma in i ett nytt sammanhang behöver man lära känna folk och lära sig det språk som talas där. Många invandrare har svårt att få kontakt med svenskar och har därför svårare att lära sig svenska och komma in i samhället. Samtidigt är det många svenskar som inte känner någon från ett annat land. I höst startar vi tillsammans med Svenska kyrkan därför Språk- och nätverkscaféer för att skapa en mötesplats där nya och gamla svenskar kan mötas och på sikt förhoppningsvis bli språkvänner.

Vad gör man på ett Språk- och nätverkscafé?

Man fikar och pratar med människor. Våra nya svenskar lär sig språket och i kombination med att ni lär känna varandra skapar ni tillsammans integration i praktiken. Det behöver inte vara svårare än så.

Varför ska jag komma på caféet?
Därför att du tycker att det är roligt att träffa och lära känna människor från andra kulturer och därför att du tycker att det känns viktigt att göra något för någon annan.

Vad är en språkvän?
På caféet träffar du olika människor. Vissa blir kortare bekantskaper och vissa blir vänner för livet. Vår förhoppning är att du ska lära känna någon även på längre sikt. Bli någons språkvän helt enkelt. Hur ni sedan umgås är upp till er.

Får vem som helst komma på café?
Dels du som är ny i Sverige och vill lära dig språket. Och dels du som är född i Sverige eller har bott här länge. Det spelar ingen roll - så länge du kan svenska bra är du välkommen.

Får jag ta med familjen?
Absolut, du får ta med familj eller vänner. Men det går lika bra att komma själv.

Måste jag anmäla mig innan?
Nej, det måste du inte, men du får gärna skicka ett mail till hanna.wannberg@hallstahammar.se innan så att vi vet hur många som kommer.

Binder jag upp mig till något?
Nej. Hela idén med café och språkvänskap är att det bygger på frivillighet. Tanken är inte heller att du ska fungera som någon form av kontaktperson gentemot myndigheter.

Jag känner mig osäker och vill veta mer!
Du är välkommen att höra av dig till Hanna Wannberg på Hallstahammars kommun på epost hanna.wannberg@hallstahammar.se eller telefonnummer 0220–240 00