Språk

Här skapas framtidens äldreboende

2016-12-05 10:41

Det råder full aktivitet på byggarbetsplatsen som ska färdigställa den största satsningen i kommunens historia – bygget som går under arbetsnamnet Äppelparkens äldreboende. 100 personer med stora vård- och omsorgsbehov kommer erbjudas plats i en miljö som är tänkt att erbjuda det lilla extra. Alltifrån en sinnenas trädgård till härliga sällskapsytor och modern teknik.

Säkerhet viktigt

Peabs platschef, Thomas Olsson, och Hallstahammar kommuns projektledare, Robert Wisekrona, finns på plats för att runt och ge en uppdatering på hur det går med bygget som går under arbetsnamnet Äppelparkens äldreboende. Thomas berättar om de höga säkerhetskrav som ställs på byggarbetsplatsen.
– Alla måste ha skyddsutrustning och vi måste alltid veta hur många som befinner sig här, säger han. Säkerheten gör tyvärr att vi inte kommer i kontakt med nyfikna personer från allmänheten. Det blir lite av bubbla här innanför staketet, säger Thomas. 

En sinnenas trädgård

Det milda vädret har gjort marken lerig runt den stora huskroppen i mitten. Just den här novemberdagen är det svårt att föreställa sig den påkostade utomhusmiljö som ska finnas här till nästa år.

Robert Wisekrona (bilden) visar vart trädgården ska anläggas – vilken ska bli en ”sinnenas trädgård”. I trädgården ska de boende enkelt få uppleva naturen genom sina sinnen: syn, hörsel, lukt, känsel och smak.
Projektledare Robert Wisenkrona– Vi hoppas kunna skapa en harmonisk miljö, med stor variation på liten yta. Där boende, personal och anhöriga kan finna en plats för gemenskap i naturen, säger Robert Wisekrona.

I trädgården kommer det bland annat att finnas en pergola med doftande växter, ett växthus där det går att odla, två dammar med porlande vatten som lugnar och anlagda gångar med olika material för att maximera upplevelsen av en kort promenad. Trädgården kommer att vara omgärdad av ett diskret Projektledare Robert Wisekrona staket för att förhindra att någon förirrar sig iväg från platsen

Ett modernt boende av högsta klass

Vi fortsätter in byggnadens huvudentré. Här arbetar hantverkare arbetar för fullt i det som ska bli boendets reception. I planeringen lades det särskild vikt vid att det skulle finnas en välkomnande foajé där besökande alltid ska bli bemötta av en bemannad reception.

Det är tydligt att ett gott bemötande och bästa tänkbara standard är ledord i uppbyggnaden av det här äldreboendet. Alla 100 boendeplatser är anpassade för svårt sjuka personer.Varje avdelning kommer ha både en öppen och en inglasad balkong


– Vi har haft de mest sjuka och personer som lider av svår demens som norm för hela boendet. Alla som bor här kommer kanske inte att 

ha den graden av vårdbehov, men eftersom vi bygger för de mest sjuka vet vi att standarden är högt satt, säger Thomas Olsson.

Den moderna tekniken bjuder på många möjligheter att förenkla arbetet för personalen och kommunen har satsat stort på ny teknik som förbättrar
kvalitén på vården. Ett exempel är att det byggs in särskilda sensorer i golvet som känner av om en person har ramlat. Det går även att ställa in så att personalen får en notering om en viss person är uppe och nattvandrar.
– Ta en sån enkel sak som att en person ramlat flera gånger på samma ställe, då kan man lätt se det i statistiken och det är då enklare att göra något åt problemet, säger Robert Wisekrona. Varje avdelning kommer ha både en öppen och en inglasad balkong

Lägenheter med det lilla extra

Det tio avdelningarna består av tio lägenheter var med rymliga sällskapsytor och tillgång till både en öppen och en inglasad balkong. Varje avdelning kommer att ha en systeravdelning som det finns en förbindelse till så att de boende kan röra sig fritt mellan två avdelningar.

Under besöket blir det tydligt att arkitekterna bakom Äppelparkens äldreboende har tänkt till. Detaljer som vittnar om att man haft både de boende och personalens bästa i fokus är de höj- och sänkbara 

Ett lågt placerat fönster intill sängen

toaletterna och handfaten samt de inbyggda liftarna i taket vid varje säng.

– Det finns många små finesser. Till exempel så är fönstren intill sängen placerade lägre än normalt så att sängliggande personer ska kunna ligga ner och fortfarande ta del av naturen och det som sker utanför, säger Robert Wisekrona.

Samtliga lägenheter kommer vara utrustade med ett pentry med kylskåp. Det kommer gå att sätta in en kokplatta om det önskas, men inga större möjligheter att laga mat.

I huset finns ett avancerat klimatsystem som gör att inomhustemperaturen alltid går att justera. Ett lågt placerat fönster intill sängen
– Hetta kan vara påfrestande för många äldre vilket vi har tagit särskild hänsyn till. På sommaren när det är som varmast går det att slå komfortkylan som fungerar lite som en air-conditioner, säger Robert Wisekrona.

Alla lägenheter har fiber och förberett för IP-telefoni. Nästa generation äldre kommer troligen ha helt nya vanor vad gäller datoranvändning.
– Som det ser ut idag på äldreboenden så kanske sjuka och dementa äldre personer inte använder Internet i så stor utsträckning, men det är något som säkert kommer att ändras på bara några år, säger Robert Wisekrona.

Parboende – tillsammans ända till slutet

Vi fortsätter in i en lägenhet som är identiskt med den vi var inne i tidigare med ett undantag – bredvid toaletten är det en öppning i väggen.
– Här kommer det att finnas två dörrar, en från vartdera hållet, så att det går att öppna upp mellan lägenheterna, säger Thomas Olsson.

Äldreboendet kommer att kunna erbjuda tio parboenden, totalt sett är finns det alltså tjugo lägenheter med en dörr in till grannen.
– Oftast kanske man inte hamnar på den här typen av vårdboende samtidigt med sin partner, eftersom de flesta som kommer bo här är sjuka. Men det är viktigt att möjligheten finns för par att få fortsätta bo tillsammans om man önskar, Här syns öppningen där det kommer sitta säger Robert Wisekrona. dörrar mellan två lägenheter.

Rehab och restaurang på bottenvåningen

På bottenvåning återfinns det som ska bli äldreboendets egen restaurang. Köket kommer ha kapacitet att tillaga 300 måltider per dag och vara utrustad med det senaste inom storkökutrustning.

Restaurangdelen har stora fönster som vetter mot parken utanför och det går att skymta det som ska bli husets uteservering i sydvästlig riktning. Här ska boende och personer utifrån kunna äta, fika och umgås i en härlig miljö.
– Här kommer det vara en scen, säger Robert Wisekrona och pekar på en plats i mitten av restaurangdelen. Och här bredvid kommer det att stå en kamin, med vattenånga som blir belyst. Jag har sett den själv och den är riktigt häftig, intygar han.

Vi fortsätter från restaurangen och går längs byggställningar och uppspänd byggplast på bottenvåningen tills vi kommer till det som ska bli husets rehab-avdelning. Här kommer både boende och personer utifrån att kunna få rehabilitering och sjukgymnastik. Det kommer bland annat att finnas en bastu, vilket har varit viktigt för många med finska rötter.

”I det här huset ska det alltid finnas mat och värme”

Åter ute i den svala och för dagen fuktiga novemberluften pekar Robert Wisekrona på en liten byggnad alldeles utanför boendet och berättar att husets reservkraftverk ska ligga där. Kraftverket ska kunna sättas i bruk och förse huset med el i minst 24 timmar, innan det behöver tankas med diesel.Här syns öppningen där det kommer sitta säger Robert Wisekrona.
– Tanken är att det ska gå att evakuera folk hit om det till exempel skulle bli ett längre elavbrott, säger Robert Wisekrona. Äldreboendet ska kunna fungera som en resurs att serva behövande – i det här huset ska det alltid finnas mat och värme.

Brandkraven är särskilt höga på den här typen av boenden. Det kommer finnas sprinklers i varje lägenhet och överlag så är brandsäkerheten mycket väl genomtänkt, försäkrar Thomas Olsson.
– Kraven är särskilt höga eftersom många av de som kommer bo här inte beräknas kunna ta sig ut själva om det skulle börja brinna.

Tidsplan och budget ser ut att hålla

Kommunens projektledare, Robert Wisekrona, menar att det kan var svårt att bygga och beräkna kostnaden på den här typen av mark där det har funnits hus tidigare, men att det faktiskt varit färre förändringar och kostnadsregleringar än vanligt, vilket är positivt.
– Det som är svårt att planera och kalkulera kostnader när vi inte vet vad vi kommer hitta i marken när vi börjar gräva, säger Robert Wisekrona. Det finns rester av gamla hus begravt under marken; så som plintar, ledningar och asfalt. Det värsta är att vi inte alltid vet vilka ledningar som är aktiva och vilka som kan tas bort.

Överlag verkar arbetet med äldreboendet ha förflutit utan några större utmaningar och missöden.
– Som alltid är tiden en utmaning, säger Thomas Olsson. En annan utmaning är att klara av bemanningen. Det är mycket som byggs nu och det är inte alltid lätt att hitta den personal och de resurser vi behöver. Jag är nöjd att vi lyckat så bra.

Projektledaren och platschefen försäkrar om att bygget går enligt plan, både vad gäller tid och ekonomi. I dagsläget är det inget som tyder på att Äppelparkens äldreboende inte skulle vara klart till den 28 augusti, det datum då Peab ska lämna över boendet till kommunen. Något datum för när portarna slås upp för inflyttning är inte satt ännu.