Språk

Senior - Sätt ditt liv på pränt

2016-12-07 08:26

En del gör det för att lämna kvar något efter sig, andra vill väcka minnen till liv. Levnadsberättelsen är ett kulturarv och en värdefull pusselbit när du blir äldre.  Våren 2017 kan du som är senior gå en skrivarkurs i livsberättande. 

Linn Alvén enhetschef på Ädelstenen vill uppmana alla seniorer att skriva ner sin levnadsberättelse.

Varje människas levnadsberättelse är unik. Ingen annan har levt samma liv, haft precis samma upplevelser och intryck eller samma tankar och känslor, inför olika händelser i livet. Upplevelser och intryck som format oss som individer.

Skrivarkurs för seniorer

Marie Eriksson och Sanna Fredriksson, aktivitetshandledare från Seniorglädje, kommer under våren 2017 med start vecka 3 att hålla i en skrivarkurs för seniorer som vill sätta sina minnen och erfarenheter i pränt som heter ”Mitt liv- kom och skriv din egen levnadsberättelse”. I Hallstahammar kommer det att vara på Hästhoven, onsdagar klockan 14.00 och i Kolbäck på Hjärtpunkten måndagar klockan 10.30.

–Vi tänker oss att det blir mycket diskussioner kring allt man varit med om och det kan väcka fler minnen hos deltagarna. Man får lite hjälp av varandra när man sitter tillsammans, än om man gör det hemma själv. Självklart kommer det här att bli en trevlig stund med kaffe och social samvaro också, säger Susanne Fredriksson aktivitetshandledare.

Levnadsberättelsen skapar guldkant på äldre dar

I Hallstahammar finns en mall som tagits fram av Silviasystrarna som innehåller frågor som kan ligga som grund för levnadsberättelsen. Här finns frågor om stora livshändelser, om barndomen, uppväxt, intressen och om livet som pensionär. Levnadsberättelsen möjliggör att äldreomsorgspersonalen kan ge ett mer personligt bemötande och sätta guldkant på tillvaron.

–  Det kan vara enkla saker som betyder oerhört mycket, som att personen vill bli kallad för hela sitt förnamn, vill hellre duscha på kvällen, vill ta en promenad på eftermiddagen, vad man har för favoritgodis eller saker som man absolut inte gillar som är värdefulla för oss att veta. Självklara saker, som gör att man kan fortsätta leva sitt liv som man vill, säger Linn Alvén enhetschef på särskilda boendet Ädelstenen.

Levnadsberättelsen hjälper äldreomsorgen att skapa en bättre bild av personen som får hjälp av hemtjänsten, deltar i daglig verksamhet eller bor på särskilt boende.

– Självklart delar man bara med sig av sådant som man vill. All personal som arbetar inom vården och omsorgen har även tystnadsplikt och den gäller självklart även för levnadsberättelsen, säger Linn.