Språk

Hur ser en kontaktperson eller -familj ut? Spegeln kan ge svar

2017-11-29 15:05

Det syns inte på utsidan vem som har ett uppdrag som kontaktperson. Det syns heller inte i vilken familj eller hem det bor barn eller unga i behov av stöd. Det är insidan som är viktig. Att du ända innifrån har ett intresse av andra människor. Att du vill göra en insats, göra något meningsfullt för någon annan. Så ta dig en titt i spegeln – kanske är du vår nästa kontaktperson eller din familj vår kontaktfamilj eller ditt hem vårt nästa familjehem!

Bild på person som tittar sig i spegelnVi behöver alltid fylla på med stödresurser

Hallstahammars kommun och individ- och familjeomsorgen söker fler kontaktpersoner, kontaktfamiljer, familjehem och jourhem. Vi söker dig med en trygg livssituation och som kan dela med dig av dig själv och din tid. Uppdraget som kontaktperson kan gälla både barn, ungdomar och vuxna, medan uppdragen som kontaktfamilj, familje- och jourhem gäller barn och unga. Och – det syns inte på utsidan vem som har behov av stödet. Det kan vara vem som helst som du möter.

Anmäl ditt intresse utan några krav

Vill du veta mer om något av dessa uppdrag berättar vi gärna. Du är också välkommen att fylla i en intresseanmälan utan att förbinda dig till något. Då blir du kontaktad och får mer information.

Detta gör man inte för pengar men du får ersättning för dina utlägg och ett arvode

Du har rätt till ersättning för ditt uppdrag. En del av ersättningen är för de faktiska kostnaderna du har och den andra delen är ett fast arvode, som kan variera beroende på uppdragets omfattning. Omkostnadsersättningen ska täcka de utlägg som du har i samband med ditt uppdrag.

Socialstyrelsen beskriver de olika uppdragen

Socialstyrelsen har skapat en webbplats där de beskriver de olika uppdragen du kan ta för att göra en hjälpinsats. Socialstyrelsen beskriver uppdragen utifrån perspektivet att bli eller vara kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem eller jourhem. De kallar platsen för Min insats.