Språk

Kommunen får stadsbidrag för snabb boost i HBTQ-frågor

2017-11-17 10:52

Hallstahammars kommun har fått statsbidrag från Socialstyrelsen för att öka kunskapen om HBTQ-personers situation.

Det var en snabb ansökningsperiod och insatserna, som till största del handlar om interna utbildningsinsatser ska ske redan innan årsskiftet. Projektet kallas ”HBTQ-boost i Hallstahammars kommun - uppstartsfas” och riktar sig till fyra målgrupper:

  • skolornas elevhälsoteam
  • personal på HVB-hem, gode män och familjehem
  • föreningslivet i Hallstahammar
  • deltagare i kommunens Normnätverk

Projektet kommer att involvera cirka 140-150 deltagare totalt i olika utbildningsinsatser och innefattar även samverkan mellan flera verksamheter i kommunen, samverkan med två externa organisationer och delar av kommunens föreningsliv.

Webbutbildningar

En central del i projektet är just att få till en "boost" för frågorna. Samtliga insatser är ett led i att starta upp grundplattformar som sedan kan bli en del av ordinarie verksamhet. Bland annat genom uppstart av HBTQ-råd i skolorna vilket länge har efterfrågats av ungdomar själva.

Det kommer även att köpas in en webbutbildning som handlar om HBTQ som ett urval av medarbetare i Hallstahammars kommun kommer att få gå som en test inför ett eventuellt bredare införande .

...och vi har redan dragit igång!

Eftersom det är en snabb boost har arbetet redan dragit igång. Projektledare för insatserna är Annelie Salminen, barn- och ungdomscoach, och även Andras Kanfalk, barn- och ungdomscoach samt utbildare från SISU Idrottsutbildarna och Transammans är involverade i insatserna.

Har du frågor om projektet kan du kontakta Annelie Salminen på e-post annelie.salminen@hallstahammar.se eller telefon 0220-247 34.