Språk

Ungdomscoacherna nominerade till Surfa Lugnt-priset 2018: Nu kan du rösta!

2017-12-22 07:16

Bild på ungdomscoacherna

Den 6 februari 2018 delas Surfa Lugnt-priset ut till en organisation eller ett initiativ som inspirerar till kommunikation mellan unga och vuxna på nätet. Från och med nu och fram till 9 januari kan du gå in och rösta fram din favorit på www.surfalugnt.se.

Under november månad kunde vem som helst nominera en kandidat till Surfa Lugnt-priset 2018 via Surfa Lugnts hemsida. Totalt 13 nominerade lever upp till prisets kriterier och går nu att rösta på.
De 13 initiativen är utspridda över hela landet och har genom sitt engagemang främjat och inspirerat till dialog mellan unga och vuxna på nätet. Tre finalister bland de nominerade utses i januari och vinnaren presenteras under Safer Internet Day 6 februari. Vinnaren får 25 000 kronor från Surfa Lugnt för att fortsätta sitt värdefulla arbete.

Motivationen i nomineringen av coacherna lyder som följer:

Barn- och ungdomscoacherna i Hallstahammars kommun

Arbetar förebyggande och relationsskapande med alla barn och unga från förskoleklass upp till gymnasieålder. Finns på alla arenor där barn och unga finns och därmed även på nätet.

Övriga nominerade är:

INTE TILL SALU / Caroline Engvall

Journalist, författare och expert på barns utsatthet på nätet. Grundare av sajten intetillsalu.se som hjälper unga som har sex som självskadebeteende, både genom stöd till drabbade och kunskapsförmedling till vuxna. "Hon tar upp svåra ämnen som få vill prata om och lär oss hur vi som vuxna kan agera för att trygga nätet för våra barn och ungdomar."

Bakom Skärmen UF

Består av Emma Wretman, Cecilia Sahlén och Sonja Otteklint från Viktor Rydbergs Gymnasium Odenplan som inom ramen för Ung Företagsamhet föreläser för föräldrar om sociala medier och brinner för att minska kunskapsgapet mellan barn och vuxna när det kommer till internet. "Denna föreläsning kommer att hjälpa barn och föräldrar att kommunicera mera med varandra."

Nätkoll

Projektet Nätkoll drivs av Attention Hisingen-Kungälv och vill öka tryggheten på nätet för ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). "Nätkoll arbetar hårt för att ta reda på hur barn och unga med NPF har det på nätet och sedan sprida den kunskapen."
• Stiftelsen Trygga Barnen
Stöttar barn och unga som har anhöriga med beroendeproblematik/psykisk ohälsa. Föreläser, anordnar aktivitetsgrupper och finns tillgängliga för stöd på telefon, mail och KiK.

Henrik Pallin

Socionom som föreläser landet runt om sociala medier, nätmobbing, ungas nätvanor och föräldrarnas förändrade roll. "Det finns nog ingen föreläsare som når barnen på det sättet som han gör"

Tobias Wernius / Speak UP

Utvecklare av appen SpeakUp där skolelever kan rapportera in mobbning och kränkningar på nätet. "Speak UP ger unga en egen röst för att rapportera om näthat och mobbning."

Linnéa Claeson

Svensk handbollsspelare som driver Instagramkontot Assholesonline där hon synliggör trakasserier och näthat. "Stark, rättvis kämpe som inte drar sig för att göra sig själv och andras röster hörda"

Johnny Lindqvist

Kommunikationschef på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor samt föreläsare och expert på ämnet unga och internet.

Klass 8F på Östra grundskolan i Huddinge

Klass 8 F har vågat ta fighten mot näthat och dålig ton på nätet. De har bland annat genom krönikor, samtal med Gustav Fridolin och brev till politiker kämpat för att vuxna ska förstå att dålig ton på nätet inte bara är ett ungdomsproblem.

Ungdomar.se

Sveriges största portal för ungdomars hälsa och välmående. Har sedan 2000 arbetat för ett samhälle där unga ska tas på allvar, inkluderas och får stöd i vardagen.

Gabriella Graflund tillsammans med Tjejjouren Väst

Projektledare för Tjejjouren Västs satsning #connectwithrespect som arbetar med att synliggöra och förebygga digitalt våld. De utbildar pedagoger och vårdnadshavare för att minska glappet mellan vuxna och unga.

Carl Heath och Facebook-gruppen Digital Samhällskunskap

Carl Heath, senior forskare och ansvarig för Lärande och digitalisering på RISE, driver ökad förståelse hos vuxna kring digitalisering, samtiden och framtiden om internet via gruppen Digital samhällskunskap på Facebook, som har över 6000 medlemmar. "Många vuxna i gruppen blir så mycket bättre på sin egen dialog med unga utifrån kunskap och fakta om nätets alla möjligheter och hot."

Om Surfa Lugnt:

Nätverksorganisationen Surfa Lugnt har funnits sedan 2005 och arbetar för att höja vuxnas kunskaper kring ungas vardag på
internet och inspirera vuxna att engagera sig i ungas nätvardag. Surfa Lugnt samlar myndigheter, företag och ideella
organisationer och erbjuder experter inom internetsäkerhet kring barn- och ungdomsfrågor och erbjuder en gemensam
plattform för kommunikations- och utbildningsinsatser mot föräldrar, lärare, pedagoger och andra viktiga vuxna.