Språk

27 mars startar en ny anhöriggrupp

2018-03-08 11:36

Lever du tillsammans med någon som har minnessvårigheter/demenssjukdom? Den 27 mars klockan 17.00 startar en ny anhöriggrupp i Anhörigstöd-lokalen på Trädgårdsgatan 4, 1 tr. Vi kommer att träffas 6-8 gånger och träffarna utformas efter önskemål och behov.

Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom förändrar ofta hela livet. Mycket blir annorlunda.Som anhörig behöver man stöd, råd och kunskap om demenssjukdomen och vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk. Man behöver också veta vilka rättigheter man har. Att få träffa andra som är i liknande situation och utbyta erfarenheter betyder mycket för många anhöriga.

Varmt välkommen att anmäla ditt intresse till anhöriggruppen genom att mejla till Eva Hallin senast den 23 mars.