Språk

Ny lokal för Seniorglädje, Anhörigstöd och dig som är senior

2018-02-20 10:25

Den 21 februari får Seniorglädje och anhörigstöd tillträde till en ny mötesplats/träffpunkt på Trädgårdsgatan 4 i Hallstahammar. Det firar vi med invigning och öppet hus mellan klockan 14 och 16 den 21 februari. Varmt välkommen!

Den 21 februari får Seniorglädje och anhörigstöd tillträde till en ny mötesplats/träffpunkt på Trädgårdsgatan 4 i Hallstahammar. Den nya lokalen kommer att fyllas med spontana aktiviteter, tematräffar/fester och andra aktiviteter av Seniorglädje. Här kommer även anhörigstöd erbjuda stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Men framförallt så kommer den att finnas tillgänglig för dig som är senior. 

Anhörigstöd

Erbjuder stöd till anhöriga som vårdar eller stödjer en närstående som är långvarigt sjuk eller som har funktionshinder. Anhörigvårdare kan vara maka, make, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller annan närstående person.

Seniorglädje

Ordnar aktiviteter till dig som är pensionär. Det kan vara i form av träning, kursverksamhet, temafester, allsång, utflykter och mycket annat som bidrar till att höja livskvaliteten och sätta guldkant på tillvaron.