Språk
Stöd och omsorg / Stöd för dig som ...

Stöd till dig som blivit utsatt för våld

Här hittar du information om organisationer och föreningar där du som utsatts för brott, sexuellt övergrepp eller annat våld kan du få hjälp. Lever du i en utsatt situation på grund av våld, kan du få stöd och hjälp på flera sätt.

 

Socialtjänsten har ansvar för att du som är utsatt för våld eller hot om våld får den hjälp och det stöd du behöver. Du kan ringa och boka en tid för ett besök på socialbyrån om du vill tala med någon om dina upplevelser eller om du har frågor. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Vid akuta situationer ring alltid 112.