Tillsammansveckan - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Tillsammansveckan

Tillsammansveckan

Tillsammans för psykisk hälsa är ett samverkansprojekt för att öka kunskapen om och förändra attityderna till psykisk (o)hälsa. 

5 – 21 mars 2018 uppmärksammas psykisk hälsa i Västmanland genom föreläsningar i varje kommun. 

Tillsammansveckan riktar sig till allmänheten med fokus på unga, personal inom vård och omsorg, politiker och till personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och deras anhöriga och består av främjande, förebyggande och stödjande föreläsningar.

Syftet är att tillsammans nå ut brett med information och kunskap som öppnar upp klimatet kring psykisk hälsa. Tillsammans kan vi utforska hur vi kan vi främja psykisk hälsa, förebygga genom att stärka de riskgrupper och riskmiljöer som finns, skapa kunskap kring hur det är att leva med psykisk sjukdom från personer med egen erfarenhet och att stödja de som är drabbade och deras anhöriga.

Tillsammansveckan arrangeras av Arvsfondsprojektet Tillsammans för psykisk hälsa, Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan med nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västmanland, Västmanlands kommuner, Region Västmanland, Samordningsförbunden i Västmanland och Stadsmissionen. 

Föreläsningar i länet

2018-02-09

5-21 mars uppmärksammas psykisk hälsa i Västmanland genom föreläsningar i varje kommun. Här har vi samlat föreläsningarna i övriga kommuner i Västmanland.

Läs mer om föreläsningarna