Barn- och ungdomscoacherna - Hallstahammars kommun

Språk
Stöd och omsorg / Barn- och ungdoms...

Barn- och ungdomscoacherna

Bild på ungdomscoacherna

Vi är fyra coacher som arbetar både dag- och kvällstid både vardagar och vissa helger. Förutom att vi alla är snälla, roliga, trevliga och modiga, hjälper vi också till med hur man på bästa sätt hittar ett sätt att lösa problem, vad det än kan vara.

Vad vi erbjuder:

 • Vi finns till för barn och ungdomar från förskoleklass upp till gymnasieåldern.
 • Vi arbetar uppsökande och förebyggande med ett relationsskapande och coachande arbetsätt och fungerar som en länk mellan barn och ungdomar, familjer och myndigheter.
 • Vi har ett tätt samarbete med skola, socialtjänst, ungdomsmottagning, polis, fritidsverksamhet, kultur- och föreningsliv lokalt i kommunen men samverkar även med gymnasieskolor i närliggande städer där många av kommunens ungdomar finns. 
 • Vid misstanke om narkotika- och/eller alkoholpåverkan kan vi genomföra nykterhetskontroller och guida och lotsa vidare barn och ungdomar till behandling. 
 • Barn- och ungdomscoacherna har en central roll som spindel i nätet mellan den strategiska och operativa nivån i kommunen.
 • Coacherna är sammankallande för den operativa samverkansgruppen som arbetar för barn- och unga i Hallstahammars kommun.
 • Vi har tystnadsplikt.


Vad vi inte kan göra:

 • Fatta beslut om behandlingsinsatser (då det behöver gå via en socialsekreterare, men vi stöttar på olika sätt)
 • Utföra behandling eller vård (men vi lotsar vidare till rätt hjälp)
 • Vi är inte lärare (men vi samarbetar med skolan och ibland håller vi lektioner i till exempel nätprat eller sexualkunskap)
 • Vi är inte fritidsledare (men vi besöker ofta gårdarna och samarbetar med personalen)
 • Beslagta  till exempel droger (då det är ett polisiärt åtagande, men vi samarbetar med polis och kan genomföra frivilliga drogtest)
 • Vi är inte kuratorer (men vi har gärna coachande samtal och förmedlar kontakt vid behov)


Lite mer om oss

 

Bosse (Bo) Häggkvist har arbetat med missbruksproblematik, har en stor drogkunskap och är ANDT-samordnare i Hallstahammars kommun. Han har erfarenhet av familjearbete och nätverksarbete på Socialtjänsten och har jobbat mycket i gymnasieskolor med omotiverade elever. Han är utbildad i MI (motiverande samtal).
Tel: 0220-24733, 072-5952418
E-post: bo.haggkvist@hallstahammar.se
Snapchat: bossecoach1

Annelie Salminen är kulturentreprenör, skrivarpedagog och diplomerad ungdomscoach, och har jobbat med kultur med och för både unga och vuxna. Hon är utbildare och samtalsledare inom HBTQ+ och sexualkunskap och har särskilt transkompetens. Hon har arbetat i högstadiet och gymnasiet och förskolan och är utbildad i MI (motiverande samtal) och genus.
Tel: 0220-24734, 072-5952417
E-post: annelie.salminen@hallstahammar.se
Snapchat: anneliecoach

Rebecca Dupè har en kandidatexamen i omvårdnad med inriktning psykisk ohälsa och särskild komplicerad problematik. Hon har jobbat inom vuxenpsykiatrin och har erfarenhet av att möta människor med olika diagnoser, ätstörningar, missbruk mm.
Tel: 0220-24732, 072-5952419
E-post: rebecca.dupe@hallstahammar.se
Snapchat: coacherna

Andreas Kanfalk har jobbat mycket med psykisk hälsa och ohälsa, psykosocial hälsa och har arbetat som socialpedagog. Han är utbildad gymnasielärare och har arbetat på mellanstadiet. Han är utbildad i MI (motiverande samtal) och etik.
Tel: 0220-24731, 072-5952416
E-post: andreas.kanfalk@hallstahammar.se
Snap: coachandreas


Våra gemensamma kontaktvägar:

 

Mail: barn&ungdomscoacherna@hallstahammar.se
Instagram: coacherna
Facebook: Barn- och ungdomscoacherna i Hallstahammars kommun
Snapchat: Vi har varsitt snapchatkonto, se ovan.