Språk
Suomeksi / Tuki ja sosiaalip...

Tuki ja sosiaalipalvelut

Kunnalla on laaja toiminta joka vastaa lasten, vanhusten ja liikuntarajoitteisten henkilöiden huollosta. Palveluja ja hoitotoimija on mahdollisuus saada suomenkieliseltä henkilökunnalta.

Me voidaan kaikki joskus elämässä tarvita tukea tai palvelua joka päiväisessä elämässä. Täältä voit löytää tietoa esim kotipalvelusta, sosiaalipäivystyksestä, erinlaisista asumismuodoista ja kuljetuspalvelusta. Täällä on myös tietoa siitä mihin voit kääntyä jos olet huolissasi sinun oman tai toisten- lasten, nuorten, aikuisten -sosiaallisesta elämäntilanteesta.