Språk
Suomeksi / Suomen kielen hal...

Suomen kielen hallintoalue

Hallstahammarin kunta on suomen kielen hallintoalue.  Tämä tarkoittaa että sinulla on oikeus saada suomen kielistä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa ja oikeus asioida kunnan kanssa suomeksi.

Kansalliset vähemmistöt

Ruotsin kansalliset vähemmistöt ovat juutalaiset, romanit, saamelaiset, ruotsinsuomalaiset ja tornionlaaksolaiset. Vähemmistökielet ovat jiddiš, romani chib, saame, suomi ja meänkieli.

Uusi laki tarkoittaa että hallintoaluekuntia kolmelle vähemmistökielelle – suomelle, meänkielelle ja saamenkielelle. Tällä hetkellä 75 kuntaa kuuluvat hallintoalueeseen.

Oikeus asioida suomeksi

Hallstahammarin kunta kuuluu 1. tammikuuta, 2010,  lähtien suomen kielen hallintoalueeseen. Laki sanoo että sinulla  joka olet ruotsinsuomalainen on oikeus puhua ja kirjoittaa kunnan asioissa suomen kielellä. Kunnan on anettava sinulle suullinen vastaus suomeksi.

Parempi palvelu

Jos saat päätöksen viranomaiselta autamme sinua kirjallisesti kääntämään sen suomeksi. Meidän täytyy myös tarjota sinulle mahdollisuus saada esikoulutoimintaa tai vanhustenhoitoa kokonaan tai osittain suomenkielellä. Kunnan täytyy myös järjestää niin että on suomea puhuvaa henkilökuntaa jos haluat kun olet yhteydessä kuntaan.

Vaikutusmahdollisuus

Haluamme antaa suomenkieliselle vähemmistölle mahdollisuuden vaikuttaa kysymyksissä jotka koskee heitä ja aina kun on mahdollista neuvotella edustajien kanssa näistä kysymyksistä.

Suomenkielinen kontaktihenkilö

Meillä on suomenkielinen kontaktihenkilö joka auttaa sinua yhteydessä viranomaisiin. Voi saada apua esimerkiksi kirjeiden suulliseen kääntämiseen, ajantilauksiin ja kunnan sisäisiin yhteydenottoihin. Yhteystiedot lukevat alhaalla.