Språk

Gå med i Frivilliga Resursgruppen!

2014-05-28 11:02

Gå med i Frivilliga Resursgruppen

Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor olycka eller brand, plötslig översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer dyker det alltid upp människor som vill hjälpa till. Är du en av dem? Då kanske det skulle passa dig att vara med i FRG – Frivilliga Resursgruppen.

Välkommen på informationsmöte 2 juni klockan 18.00 i kommunhuset i Hallstahammar.

Vi behöver din hjälp till Frivilliga Resurgruppen (FRG). FRG ska kunna rycka in vid kriser eller andra lägen då kommunens resurser inte räcker till. Exempel på uppdrag är utdelning av nödvatten vid mobila tankar, som medmänskligt stöd till kommunens POSOM-grupp eller upprättande av informationsplatser runt om i kommunen. Du utbildas och övas i krishantering, kommunkunskap, brandskydd, första hjälpen med mera. Frivilliga Resursgruppen är ett samarbete mellan Hallstahammars kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening.

För mer information kontakta Ulf Fred Mårtenström på civilförsvarsföreningen på 076-376 14 17 eller Magnus Gustafsson på Hallstahammars kommun på 0220 - 240 07.