Språk

Gå med i Frivilliga resursgruppen

2014-08-18 13:32

FRG utbildning 17 september

Att frivilliga resursgruppen (FRG) är en viktig resurs i samhällets krisberedskap är ingen överdrift. Vid skogsbranden i Västmanland var FRG en ovärderlig resurs som hjälpte till bl a med transporter, utdelning av mat och stabsarbete. Vill du vara med? Vi behöver din hjälp till Hallstahammars Frivilliga Resurgrupp (FRG). FRG ska kunna rycka in vid kriser eller andra lägen då kommunens resurser inte räcker till. Exempel på uppdrag är utdelning av nödvatten vid mobila tankar eller upprättande av informationsplatser runt om i kommunen. Du utbildas och övas i krishantering, kommunkunskap, brandskydd, första hjälpen med mera.

Frivilliga Resursgruppen är ett samarbete mellan Hallstahammars kommun och Hallstahammars Civilförsvarsförening.

Ny kurs startar den 17 september i kommunhuset i Hallstahammar. För mer information kontakta Ulf Fred Mårtenström på civilförsvarsföreningen på 076-376 14 17 eller Magnus Gustafsson på Hallstahammars kommun på 0220 - 240 07.

Anmälan till utbildningen görs till Ulf Mårtenström, Ulf.martenstrom@svenskakyrkan.se eller telefon 076-376 14 17.