Språk

Här finns hjärtstartare i Hallstahammars kommun

2014-08-04 09:00

Hjärtstartare

Civilförsvarsförbundet och Svenska HLR-rådet har tagit initiativet till Sveriges hjärtstartarregister och Hjärt-Lungfonden är en samarbetspartner. Registret vilar på en ideell grund. Detta är ett nationellt register för de hjärtstartare som finns tillgängliga för allmänheten i Sverige. Det är det första och hittills enda i sitt slag i Sverige, liknande finns runt om i Europa.

Projektets syfte är att öka överlevnaden vid plötsligt hjärtstopp genom att göra hjärtstartare tillgängliga och framförallt synliga i samhället.

Genom Sveriges hjärtstartarregister samlas nu informationen om hjärtstartarnas tillgänglighet på ett ställe och deras geografiska placering görs tillgänglig för allmänheten.

Via www.hjartstartarregistret.se kan allmänheten nu få bättre information om var hjärtstartare finns placerade. Denna kunskap kan visa sig livsavgörande om ett plötsligt hjärtstopp inträffat. Ju snabbare en hjärtstartare kommer till den nödställde desto större är chanserna att den räddas till livet.

Länk: Här kan du söka efter hjärtstartare i Hallstahammars kommun