Språk

Nu börjar certifieringen för en trygg och säker kommun

2014-10-24 08:54

Hallstahammars kommun undertecknade den 20 oktober en avsiktsförklaring för att bli certifierade som en Trygg och Säker kommun enligt Världshälsoorganisationens (WHO) internationella standard.

Detta är startskottet för en intensiv period som ska ge kommunen en certifiering (ett intyg) som utfärdas enligt WHO:s internationella standard för en trygg och säker kommun. Under hösten kommer ett flertal medarbetare i kommunen samt samarbetsparters som Polisen, Landstinget Västmanland med flera att dokumentera hur arbetet inom kommunens gränser fungerar för att erhålla en trygg och säker kommun.

Arbetet mot en certifiering startade redan 2011 och fram till idag har redan flera steg tagits för att öka tryggheten i kommunen, bland annat har till exempel har Hälsans stig öppnats under 2014. Samarbeten mellan kommunens förvaltningar har startats kring frågor som rör barn och unga, äldre, funktionsnedsatta, integration samt säkerhet och beredskap. Och just samarbetet mellan organisationer och förvaltningar samt med samhället i stort är viktigt för att lyckas kunna skapa en trygg och säker kommun.

Arbetet med certifieringen kommer att pågå under första halvåret 2015.

Följ arbetet med certifieringen på kommunens webbplats:
http://www.hallstahammar.se/tryggochsaker/