Språk

Skydda dig mot brand

2014-11-28 08:30

Brandvarnardagen är en temadag som infaller den 1 december varje år. Hela Norden uppmärksammar brandvarnaren den här dagen. Medborgare runt om i Norden påminns alltså om att testa brandvarnaren så att man vet att den fungerar. 2010 beslutade nordiska ministerrådet att 1 december ska vara nationell brandvarnardag.

Aktiv mot brand lanserar sms-tjänst

I år har Aktiv mot brand tagit fram en sms-tjänst som ska hjälpa till att påminna om att testa brandvarnaren. Gå in på www.skyddadigmotbrand.se. Genom att skriva in sitt eget eller någon annans mobilnummer får mottagaren en påminnelse om att testa brandvarnaren via sms. Ett meddelande kan till exempel se ut så här: "Sov gott. Vakna fort. Testa din brandvarnare. En fungerande brandvarnare kan rädda liv. Skicka detta sms vidare till någon som du bryr dig om".

Länk: Anmäl dig till SMS-tjänsten