Språk

Se upp för oseriösa asfaltsläggare

2015-04-08 14:24

Nu är våren här och med den även risken att bli påhälsad av oseriösa asfaltsläggare som vill göra markarbeten på din tomt. 

Sprucken stenplatta. Ett resutalt av dåligt utfört arbete av oseriösa hantverkare.
En sprucken stenplatta. Ett resutalt av dåligt utfört arbete av oseriösa hantverkare. Men det finns andra faror också.

Oseriösa sten- och asfaltsläggare reser vanligtvis runt i bostadsområden och erbjuder sina tjänster, ofta till låga priser.

– Problem uppstår när arbetarna försvinner i samband med att kunden har betalat pengar trots att arbetet inte är klart eller att arbetet är undermåligt utfört. Då kan det röra sig om bedrägeri, säger Anders Hedström, kommissarie på Polismyndigheten i Västmanlands län.

Han fortsätter:
– Drabbade privatpersoner har berättat om oseriösa sten- och asfaltsläggare som har påbörjat arbetet utan att ha fått klartecken från fastighetsägaren. I andra fall har det funnits arbetare som har varit väldigt påstridiga och hotfulla. En del har därigenom känt sig tvingade att anlita dem, säger han.

Det brottsförebyggande rådet i länet, i vilket Polismyndigheten i Västmanland samt samtliga kommuner i länet ingår, samverkar för att motverka den här typen av brott.

– Vad inte alla känner till är att det är du som fastighetsägare som tar på dig arbetsmiljöansvar och du kan bli juridisk ansvarig om det sker dumpning av avfall såsom asfaltrester och trädgårdsplattor från ett arbete som har genomförts på din tomt, säger Anders Hedström.

Om du misstänker att du blir kontaktad av oseriösa sten- och asfaltsläggare så kontakta alltid Polisen på telefonnummer 114 14.

Så undviker du att bli lurad:

  • Kolla upp referenser på företaget och på utförda arbeten.
  • Kontrollera att företagets telefonnummer går till en abonnent och inte till ett oregistrerat kontantkort.
  • Anlita bara hantverkare med F-skattesedel.
  • Kontrollera via Bolagsverket och Skatteverket att företaget verkligen existerar.
  • Teckna ett skriftligt avtal över vad hantverkaren ska utföra och vad det ska kosta. Annars kan det vara svårt att vinna en eventuell rättslig tvist.
  • Betala aldrig i förskott, betala först när du är nöjd med arbetet som helhet.
  • Betala inte kontant.
  • Se till att betala till ett företagskonto.

Källa: Polisen.se