Språk
Avfall och återvi... / Schaktmassetippen

Schaktmassetippen

På Schaktmassetippen kan du lämna jord- och stenavfall från exempelvis park- och trädgårdsarbeten samt andra oförorenade områden.

För att kommunen ska kunna hantera avfallet på bästa sätt tas en kostnad på 70 kr/ton exklusive moms ut. Det är viktigt att både storsten och bråte samt matjord och torv rensas bort från avfallet.

I vissa fall kan även andra typer av liknande material tas emot om det godkänns av tillsynsmyndigheten. Kontakta kommunens miljö- och renhållningsingenjör på 0220-243 33 om du har frågor.

Deklarera ditt avfall

Allt avfall som ska lämnas över måste enligt Naturvårdsverkets föreskrifter genomgå en så kallad grundläggande karakterisering, vilket innebär att avfallet måste deklareras via en särskild blankett.

Blanketten finns att hämta via länk eller kan beställas via telefon på 0220-240 44. Blanketten ska sedan skickas in till Tekniska nämnden via email till tekniskanamnden@hallstahammar.se eller via fax till 0220-243 38.

Det är viktigt att blanketten skickas in i god tid. Både blanketten och avfallet måste godkännas av kommunens personal innan schaktmassorna får tippas.

Avfallet avvisas om blanketten inte har skickats in, om avfallet inte stämmer överens med vad som har deklarerats på blanketten eller om deklarationen visar att avfallet inte får tas emot på Schaktmassetippen. Avfall som avvisas måste rapporteras till miljömyndigheterna.

Hitta hit

Schaktmassetippen ligger norr om Gråstensvägen på Duvhällarna och infarten är utrustad med en bom som öppnas med en fjärrkontroll. Tippen har inga fasta öppettider. Om tippen är obemannad kan fjärrkontrollen hämtas ut på kommunens centralförråd på Nibblegatan 19. Hör av dig till arbetsledare på 0220-243 34. Giltig legitimation är ett krav.