Språk
Trafik & stadspla... / Energi- och klima...

Energi- och klimatrådgivning

Kommunen erbjuder kostnadsfri energi- och klimatrådgivning.

Till vår energi- och klimatrådgivare, Carl-Magnus Palmblad, kan du vända dig med frågor kring energianvändning, energieffektivisering samt klimatpåverkan i byggnader och transporter. Rådgivningen är kostnadsfri, opartisk samt teknikneutral och den riktar sig till privatpersoner, föreningar, organisationer samt små och medelstora företag.

Ha koll på förbrukningen

Nu kan du låna hem en enfas-elmätare och mäta hur mycket el dina apparater använder. Vi tar ut en deposition om 100 skr som du får tillbaka när du lämnar tillbaks energimätaren.