Språk
Trafik & stadspla... / Trafik, gator och...

Trafik, gator och tekniskt underhåll

Hallstahammars kommun är ansvarig för gatorna i tätorterna, Trafikverket ansvarar för de allmänna vägarna. 

Kommunens gatunät sköts av anläggningsavdelningen på Tekniska kontoret och det omfattar allt från trafikplanering till drift.