Språk
Lediga tomter / Trollebo, Hallsta...

Trollebo, Hallstahammar

På kartan ovan kan du hitta våra lediga tomter

Grönmarkerade=lediga, gulmarkerade=bokade, rödmarkerade=sålda
Om ni klickar på aktuell tomt så visas mer information

Tomtpris : 290 000 kronor inklusive avgift för bygglov, startbesked, VA och anslutning till Stadsnät. Ni har möjlighet att boka en tomt i 1,5 månad kostnadsfritt .

Vid köp av kommunal tomt i Trollebo ingår förutom bygglov, startbesked, VA (servis+anslutningsavgift) och Stadsnät: nybyggnadskarta, rutnätsavvägning, grovutsättning, finutsättning samt lägeskontroll.

Här kan du läsa mer om Stadsnät.

Här kan du hitta gällande detaljplan. Det är plan 159 som gäller för området.