Språk

Bättre vattentryck i Vänsta

2016-11-21 07:32

Vår driftavdelning för vatten och avlopp har utfört en rad åtgärder som resulterat i ett högre vattentryck i Vänsta i Kolbäck.

Den senaste mätningen visat att tryck och flöde har förbättrats. Åtgärderna bestod i anslutning av en ledningssträcka med ytterligare vattenmatning norrifrån in till området och byte av ventiler som hade bristfällig funktion och som begränsade flödet.

Nu är normalt vattentryck (när brandposten är stängd) 2,5 bar vilket är fullt godtagbart till våra abonnenter. Öppnar vi brandposten sjunker trycket endast till 2 bar. Innan åtgärder sjönk trycket till 0,4 bar när vi öppnade brandposten på Gränsvägen. En klar förbättring alltså.

För mer information kontakta gärna Sara Berggren som är VA-ingenjör på telefon 0220-240 37 eller e-post sara.berggren@hallstahammar.se