Språk
Samhällsplanering / Planprogram för H...

Planprogram för Hallstahammars centrum

 Klicka på bilden för att komma till webbverktyget som visar ett framtida centrum i 3D

Det är dags att samråda om Framtidens centrum i Hallstahammar

Runt årsskiftet 2015/2016 började tekniska förvaltningen arbeta fram planen som ska visa hur Hallstahammars centrum kan utvecklas i framtiden. Våren 2016 fördes dialog med kommunens invånare på olika sätt. Bland annat fick allmänheten komma till tals via interaktiva verktyg på kommunens webbplats. Nästan 800 synpunkter kom in under medborgardialogen. Synpunkterna har använts i arbetet med att ta fram förslaget till planprogram, 

Nu kan du ta del av förslaget till planprogram för Hallstahammars framtida centrum och lämna synpunkter mellan den 13 februari och 10 april 2017. Lättast klickar du in dig i det interaktiva kartverktyget som du når från kommunens webbplats.Du kan lämna synpunkter direkt i webbverktyget. 

Vill du se en skärmutställning över planprogrammet finns det utställt på:

  • Kulturhuset
  • Kommunhuset
  • Biblioteket i Kolbäck
  • Knytpunkten i Strömsholm

På alla de ställena finns blanketter i pappersform där du också kan lämna synpunkter.

Schematisk bild över processenEfter samrådstiden bearbetas förslaget igen och processen fortsätter

Efter samrådet kommer förslaget att bearbetas ännu en gång och man väger in de nya synpunkter som kommer in. Därefter ska politikerna i kommunen anta planprogrammet. Nästa steg i processen blir sedan att detaljplanera framtidens centrum.

Bakgrund